Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Kujawsko - Pomorska

Hufiec Toruń im. Mikołaja Kopernika   
1 Szczep Harcerski "Błękitna Jedynka"
w Górsku Gmina Zławieś Wielka 


Korespondencja: 
Hufiec ZHP Toruń

1 Szczep Harcerski "Błękitna Jedynka" w Górsku
Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

Dane administracyjne:

NIP: 967-125-40-11
REGON: 340245801
KRS: 0000268190 

Kontakt:
e-mail: paulina.osenka@zhp.net.pl

Administrator techniczny WWW:
dh. Szymon Witkowski
e-mail: szymon.witkowski@zhp.net.pl

Komendant Szczepu
Instruktor wychowawca harcerski
harcmistrz  Jerzy Rębacz HR