Nasi przyjaciele harcerstwa 

Marszałek Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki

Gmina Zławieś Wielka
Wójt Gminy Pan Jan Surdyka 

Prezes Firmy
Pan Jacek Rutkowski

ks. mgr Krzysztof Winiarski

Centrum Edukacji Młodzieży
w Górsku im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
Dyrektor
 mgr Dawid Basak

Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie
Dyrektor
mgr Małgorzata Jaśkiewicz

Prezes Zarządu 
Pani Jadwiga Wojciechowska