7 Drużyna Wielopoziomowa
"Zdobywcy" z Rzęczkowa 


Drużynowy: dh. Julia Fiałkowska